nl
nl de en
Dinsdag tot en met zondag geopend | 11:00 tot 17:00 uur
Tickets kopen

Kunstgeschiedeniscursus over het luminisme

In de nieuwe tentoonstelling, ‘La vibration des couleurs’, toont het museum luministische werken, maar wat is luminisme precies? Naar aanleiding van de tentoonstelling verzorgt kunsthistorica Maria Driessen een kunstgeschiedeniscursus over het luminisme. Het luminisme is een stroming in de schilderkunst waarbij kleur wordt gebruikt door de kunstenaar om zijn beleving van het licht weer te geven. Ontstaan rond 1904, is de stroming verwant aan het impressionisme, het fauvisme en het pointilisme. De overeenkomst met de drie genoemde stromingen is te zien in het gebruik van felle kleuren, aandacht voor het effect van licht en een vibrerende penseelstreek. Het landschap is een favoriet onderwerp.

In België groepeerde de beweging zich rondom de kunstenaarsgroep Les XX. Vanuit België sloeg de beweging snel over naar Nederland. In Nederland waren Jan Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel en Piet Mondriaan de belangrijkste vertegenwoordigers. In de periode 1908 tot 1918 genoot de stroming haar grootste populariteit. De schilders troffen elkaar in de zomer in Domburg waar zij werden uitgedaagd door zon, zee en strand. Met name het Zeeuwse licht werd als uniek ervaren. Het gevolg van dit alles was een grote hoeveelheid schilderijen die door een specifieke groep verzamelaars gekocht werden. Eén ervan was arts en plastisch chirurg Johannes Esser.

Tijdens de kunstgeschiedeniscursus leer je in drie avonden alles over het luminisme.Op de eerste avond zal uitgebreid worden ingegaan op het luminisme in België en hoe dat daar vorm kreeg. Hierbij is Jan Toorop een verbindende factor omdat hij lid was van Les XX. De tweede avond wordt aandacht besteed aan de Nederlandse luministen en de verzamelaar Johannes Esser met een uitloop naar de derde avond en aandacht voor de vraag: zijn er hedendaagse kunstenaars die luministisch werken?

De cursus vindt plaats op dinsdag 23 april, 30 april en 7 mei 2024 van 19.00 tot 21.00 uur in de filmzaal op de begane grond van Villa Mondriaan.

Meld je aan via deze link!

Terug naar overzicht