nl
nl de en
Dinsdag tot en met zondag geopend | 11:00 tot 17:00 uur
Tickets kopen

Privacyverklaring

Stichting Villa Mondriaan legt in sommige gevallen gegevens vast, zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens. Deze zijn noodzakelijk voor bijvoorbeeld de uitvoering boeking arrangementen, van het donateurschap of verkrijgen van een nieuwsbrief.

In het geval van het verzamelen van persoonsgegevens houden wij ons ten allen tijden aan de eisen van de privacywetgeving, zoals die zijn vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • De stichting verzamelt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende actie.
 • Het is duidelijk is waarvoor de persoonsgegevens dienen.
 • In het geval van verzamelen van persoonsgegevens wordt altijd gevraagd om toestemming. Informatie wordt altijd door de betrokkene zelf ingevuld.
 • Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dat noodzakelijk is voor de actie of wettelijk verplicht. Wij werken alleen samen met gerenommeerde partijen, die de diensten in opdracht van de Stichting uitvoeren. Zij ontvangen enkel gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld en slechts voor de noodzakelijke duur vastgehouden.
 • Stichting Villa Mondriaan zorgt voor een passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Als betrokkene heeft u het recht op:

 1. Inzage: Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Te allen tijde mag u inzien welke eigen gegevens verzameld zijn door Stichting Villa Mondriaan.
 2. Correctie: Indien uw gegevens niet correct zijn, dan heeft u ten alle tijden het recht om dit te laten wijzigen.
 3. Verwijdering: Indien u het niet eens bent met verzameling van bepaalde gegevens, dan heeft u het recht deze te laten verwijderen. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de informatieverstrekking vanuit de Stichting.

Deze privacyverklaring is bijgesteld op 1-5-2018.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Villa Mondriaan.

Stichting Villa Mondriaan
Zonnebrink 4
7101 NC Winterswijk

Info@villamondriaan.nl
0543 515 400

Privacyverklaring – Vriend worden

Stichting Villa Mondriaan legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan gerenommeerde partijen, die diensten in opdracht van de Stichting uitvoeren. Zij ontvangen enkel gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld en slechts voor de noodzakelijke duur vastgehouden.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie toe te sturen die betrekking heeft op uw Vriendschap met het museum, zoals nieuwsbrieven over tentoonstellingen en specifieke acties of nieuws voor Vrienden.

Als Vriend heeft u het recht op:

 1. Inzage: Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Te allen tijde mag u inzien welke eigen gegevens verzameld zijn door Stichting Villa Mondriaan.
 2. Correctie: Indien uw gegevens niet correct zijn, heeft u ten alle tijden het recht om dit te laten wijzigen.
 3. Verwijdering: Indien u het niet eens bent met verzameling van bepaalde gegevens heeft u het recht deze te laten verwijderen. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de informatieverstrekking vanuit de Stichting.
 4. Afmelding: U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. U kunt daarvoor een mail sturen aan communicatie@villamondriaan.nl.

Stichting Villa Mondriaan zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Deze privacyverklaring is bijgesteld op 1 mei 2018.