nl
nl de en
Geopend | Dinsdag t/m zondag | 11:00 uur tot 17:00 uur
Tickets kopen

Kunst TeHaTex

Vwo

Tot en met 2021 is “Voorbeeldig” het thema voor het centraal schriftelijk examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving. Het thema is uitgesplitst in drie samenhangende subthema’s: “Imitatio” (imiteren), “Variatio” (variëren en/of interpreteren) en “Aemulatio” (overtreffen).
Tijdens de interactieve rondleiding gaan de leerlingen schilderijen van Mondriaan en werken van de tijdelijke tentoonstellingen beschouwen aan de hand van het thema “Voorbeeldig”. De focus ligt vooral op Piet Mondriaan. Waar heeft hij zijn voorbeelden vandaan gehaald? Hoe heeft hij dit verwerkt in zijn eigen kunst? Zijn technische ontwikkelingen van invloed geweest op zijn werk? Imiteerde hij vooral of overtrof hij zijn “Voorbeeld”?

Havo

Tijdens de interactieve rondleiding gaan de leerlingen schilderijen van Mondriaan en werken van de tijdelijke tentoonstelling beschouwen aan de hand van de begrippen: voorstelling, inhoud, vormgeving, materiaal/techniek/hanteringswijze, functie, kunstgeschiedenis en kunstkritiek. De leerlingen oefenen op deze manier hun beschouwende vaardigheden en het toepassen van verschillende kunstbegrippen.

Terug naar overzicht